met zorg
geregeld

Elan Bewindvoering

Elan bewindvoering is een bureau dat veilig en verantwoord financieel beheer voert voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn.

De bewindvoerders van Elan Bewindvoering hebben jarenlange ervaring op het gebied van beschermingsbewind en zijn gespecialiseerd in het bieden van hulp aan mensen die gebruik maken van zorg. Bijvoorbeeld mensen die in een zorginstelling verblijven, ambulante ondersteuning krijgen vanuit een zorginstelling en mensen die een psychische of lichamelijke beperking hebben.

Het creëren van een stabiele financiële situatie staat voorop, maar wat wij minstens zo belangrijk vinden is om verder te kijken en oog te hebben voor de persoonlijke situatie en wensen.

wat is bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt ingesteld door de kantonrechter en is bedoeld om het vermogen van de betrokkene te beschermen.
lees meer
wat doet elan bewindvoering

Wat doen wij?

De bewindvoerder gaat over het beheer van uw goederen (of een deel daarvan).
lees meer
wanneer bewindvoering aanvragen

Wanneer aanvragen?

Wanneer vraagt u als begeleider, familie of betrokkene bewindvoering aan?
lees meer

meld
u aan

Indien u beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders wilt aanvragen, kunt u  contact met ons opnemen.

Indien u beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders wilt aanvragen, kunt u  contact met ons opnemen.

Tarieven

De tarieven voor professionele beschermingsbewindvoerders zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze tarieven zijn voor alle bewindvoerders gelijk.