wanneer bewindvoering aanvragen

Wanneer bewindvoering aanvragen?

Wanneer u als begeleider, familie of betrokkene (een aantal van) de volgende zaken herkent, neem dan contact met ons op:

betrokkene is niet in staat om zelf zijn/haar financiën te beheren
kan zijn/haar administratie niet meer overzien
heeft betalingsachterstanden laten ontstaan
raakt in de stress van de financiën en als gevolg daarvan wordt de post niet meer geopend of weggegooid
maakt deel uit van een schuldsaneringstraject en er is daarnaast nog beschermingsbewind gewenst/geëist ter voorkoming van nieuwe schulden

Zijn er schulden, dan wordt voor de aanvraag tot bewindvoering geïnventariseerd of deze problematisch zijn. In dat geval wordt bekeken of er naar een schuldsaneringstraject toe gewerkt kan worden.

De sanering wordt niet door de beschermingsbewindvoerder gedaan, maar via een apart traject, bijvoorbeeld de kredietbank, gemeente, WSNP.

Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van beschermingsbewind zijn:

de betrokkene moet medewerking willen verlenen
er moet een geregeld inkomen zijn
de schuldenlast moet te overzien zijn (af te lossen binnen budget in maximaal 36 maanden)
Bewindvoering