wat doet elan bewindvoering

Wat doen wij?

De bewindvoerder gaat over het beheer van uw goederen (of een deel daarvan). Onder goederen wordt verstaan bankrekeningen, waardevolle bezittingen zoals een woning, antiek en dergelijke, aandelen, obligaties etc.. Wij openen een beheerrekening voor u waar het inkomen op gestort zal worden. Alle lopende betalingen zullen van deze rekening worden voldaan. Indien u zelf in staat bent om met geld om te gaan, boodschappen te doen en dergelijke, dan openen wij voor u een zak- en leefgeld rekening, waarop wij het afgesproken week- of maandgeld zullen storten.

Tot de taken van de bewindvoerder horen ook onder andere het verzorgen van de belastingaangiften (box 1 en 3) en het aanvragen van wettelijke regelingen waarop u mogelijk recht heeft. Voorbeelden van deze regelingen zijn:

bijzondere bijstand
huurtoeslag
zorgtoeslag
kindgebonden budget

Werkzaamheden

De werkzaamheden die Elan Bewindvoering voor u uitvoert zullen zoveel mogelijk in overleg met u of met uw zorgverleners gebeuren. Ieder jaar en aan het eind van de bewindvoering legt Elan Bewindvoering rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Indien u dit wenst, ontvangt u een inlogcode waarmee u inzicht krijgt in uw financiën. Wij mogen u niet vertegenwoordigen in niet-materiële zaken. Zo mag een bewindvoerder bijvoorbeeld geen testament voor u op laten maken of wijzigen en geen beslissingen nemen op medisch gebied, zoals wilsverklaringen opstellen en/of ondertekenen. Ook mag de bewindvoerder geen zorgovereenkomsten tekenen. Voor een aantal zaken dient de bewindvoerder toestemming te vragen aan de kantonrechter. Deze toestemming is onder andere nodig bij:

uitgaven boven € 1.500,00
het aangaan of verstrekken van leningen
schenken of aannemen van schenkingen
het starten van een juridische procedure
Bewindvoering