wat is bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt ingesteld door de kantonrechter en is bedoeld om het vermogen van de betrokkene te beschermen, o.a. voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De aanvraag tot deze maatregel kan de betrokkene zelf doen, maar ook een familielid, de instelling of de mentor.

Als de bewindvoering wordt toegewezen, betekent dit dat de bewindvoerder het vermogen beheert en alle financiële zaken voor de betrokkene regelt. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid hebt die uw financiële belangen kan of wil behartigen, kan deze taak ook uitgevoerd worden door een professionele bewindvoerder zoals Elan Bewindvoering.

Als u onder bewind bent gesteld, beschikt u niet meer zelfstandig over uw vermogen of inkomsten, maar dit betekent niet dat u handelingsonbekwaam bent. U mag nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten. De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (dus als u weer in staat bent uw eigen financiën te regelen). Verder eindigt het bewind van rechtswege:

wanneer rechthebbende overlijdt
wanneer de bewindvoering door curatele wordt vervangen
Bewindvoering